26, 27, 28 aprile 2023 – MASTERCLASS UNMB – National University of Music from Bucharest

MASTERCLASS

CONCERTS FOR PIANO AND ORCHESTRA

PLAYED ON CONCERT PIANO + DIGITAL PIANO

(original project by Maestro Beatrice Puiu)

The National University of Music in Bucharest organizes a Masterclass lead by Maestro Beatrice Puiu (Puiu Piano Duo), focused on the concert for piano and orchestra played on two one acoustic and one digital pianos.

ONLY 5 PLACES AVAILABLE

for 5 couples of pianists

(5 solo pianists + 5 accompaniment pianists, playing the orchestra part)

Wednesday 26, Thursday 27 and Friday 28 April 2023

The Masterclass offers pianists the new and fascinating artistic experience of playing a piano concert with an orchestra whichcannot be seen, but heard! An essential, practical path, contributing to the complex education of pianists, through the extraordinarily effective help of a piano duo formation. Playing with a second piano is of great importance for deepening the solo and orchestral score, a fact that contributes to obtaining a coherent, balanced and convincing interpretation.

The formula of this specialization course proposes an original practical path, containing essential elements for modern piano playing and for the psychological preparation of public concerts, while offering both the solo pianist and the accompanist a unique experience. At the same time, the emphasis, placed on the drafting of the orchestral score with the help of the digital piano, also gives this specialization course a pragmatic dimension, applicable in various contexts going from international piano competitions, to auditions, to final degree examinations.

The specialization course is intended for young pianists, piano students, chamber music, jazz, composition, accompaniment of the National University of Music in Bucharest, students of Music Schools and Music Colleges in Bucharest.

A participation certificate will be issued to each attending student and, on the Maestro’s recommendation, three couples of pianists will be selected to hold the final concert for two pianos. Theconcert will be held in the “George Enescu” Hall of the National University of Music in Bucharest , Friday 28 April 2023.

MASTERCLASS UNMB – Universitatea Națională de Muzică din București

CONCERTELE PENTRU PIAN ȘI ORCHESTRĂ
CÂNTATE LA PIAN SOLO + PIAN DIGITAL

UNMB organizează un masterclass dedicat concertului pentru pian și orchestră cântat la două piane, dintre care un pian acustic și un pian digital, susținut de către Maestra Beatrice Puiu (Puiu
Piano Duo
).

NUMAI 5 LOCURI DISPONIBILE
pentru 5 perechi de pianiști

(5 pianiști soliști + 5 pianiști acompaniatori, care cântă partea orchestrei)

Masterclass-ul propune pianiștilor o nouă și captivantă experiență artistică: aceea de a cânta un concert pentru pian și orchestră cu o orchestră care nu se vede, dar se aude! Un parcurs practic indispensabil, care contribuie la formarea complexă a pianiștilor, prin ajutorul extraordinar de eficient al formației de duo pianistic. A cânta cu un al doilea pian are o mare importanță pentru aprofundarea partiturii solistice și orchestrale, fapt ce contribuie la obținerea unei interpretări coerente, echilibrate și convingătoare.
Formula acestui curs de măiestrie propune un parcurs practic original, conținând elemente esențiale pentru pianistica modernă și pentru pregătirea psihologică a concertelor publice, oferind deopotrivă pianistului solist și celui acompaniator o experiență inedită. Totodată, accentul pus pe
redarea partiturii orchestrale cu ajutorul pianului digital conferă acestui curs de măiestrie și o dimensiune pragmatică, aplicabilă în diferite contexte – de la susținerea concursurilor pianistice internaționale la examenele de absolvență.
Cursul de măiestrie se adresează pianiștilor tineri, studenți la pian, muzică de cameră, jazz/muzică ușoară, compoziție, acompaniament ai Universității Naționale de Muzică din București, elevilor școlilor de muzică și colegiilor muzicale din București.
Se va acorda câte o diplomă de participare fiecărui cursant și, la recomandarea Maestrei, se vor selecta trei perechi de pianiști pentru a susține Concertul final la două piane, concert care se va desfășura în Sala „George Enescu” a Universității Naționale de Muzică din București în data de vineri 28 aprilie 2023.

4 Giugno 2019 – UNMB Bucarest

Collaborazione per la formazione del Duo pianistico con l’Università Nazionale della Musica di Bucarest.

READ MORE

Progetto MOZART gennaio 2018 – interpretazioni a confronto tra strumenti antichi e d’oggi

Laura & Beatrice Puiu, grazie ad un progetto con l’Università Nazionale della Musica di Bucarest – ricerca e interpretazione del duo pianistico, suonano la famosa Sonata KV 448 di W. A. Mozart mettendo a confronto le interpretazioni su strumenti antichi d’epoca, fortepiani Anton Walter 1789 – (replica Bizzi strumenti antichi) e strumenti d’oggi, pianoforti Steinway & Sons […]

READ MORE

Settembre 2019 / UNMB București – România

Collaborazione per la formazione del Duo pianistico a quattro mani e con l’Università Nazionale della Musica di Bucarest.

READ MORE

Corsi di Alto Perfezionamento e Masterclass intensivi a PESCARA 2014

Laura & Beatrice Puiu per la prima volta a Pescara come docenti,da Gennaio a Maggio del 2014; 5 incontri nel fine settimana presso l’Accademia “Alban Berg” – Libero Conservatorio di Musica. LINKS info e iscrizioni: Accademia “Alban Berg”: http://www.accademiadimusica.eu/index.php?id=5 Corso alto perfezionamento: http://www.accademiadimusica.eu/index.php?id=207 Docenti corsi di perfezionamento: http://www.accademiadimusica.eu/index.php?id=203 Descrizione corso di alto perfezionamento: http://www.accademiadimusica.eu/allegati/masterclass/puiu.pdf Informazioni […]

READ MORE