Laura & Beatrice Puiu official web-site

About

/ DUO româneşte

“Surorile gemene Laura și Beatrice Puiu constituie unul dintre cele mai importante duo pianistice existente în panorama artistică muzicală internațională. Dotate cu un extraordinar si de mare magnetism talent artistic, posedà exceptionale capacitàti expresive, tehnice si muzicale completate de o creativitate superbà si genială a interpretàrii.” (“Suonare News” 2010)

Steinway Artists, nàscute la Bucuresti, avand dubla cetatenie, romana si italiana, ìncep studiul pianului la vàrsta de cinci ani la Liceul de Artà “George Enescu”, unde pànà ìn 1987 studiazà cu profesorul Alexandru Dumitrescu. La vàrsta de nouà ani partecipà la Concursul International “Città di Stresa” dìn Italia, unde primesc premii atat ca soliste, càt si ìn formatia de duo pianistic, obtinànd o bursà de studiu pentru Conservatorul “Giuseppe Verdi” din Milano, unde studiaza cu profesorul Carlo Levi Minzi si obtin diplama absolvire.

In aceeasi perioadà de studiu la Conservator, se perfectioneazà la Academia Pianisticà Internationalà “Incontri col Maestro” din Imola, unde obtin diploma de absolvire cu calificativul “briliant” ìn Duo Pianistic, sub indrumarea profesorului Pier Narciso Masi.

Sànt premiate la numeroase Concursuri Nationale si Internationale, efectueazà inregistràri pentru radio-televiziunea romànà, cehà, polonezà si japonezà.

De mici au o intensà activitate concertisticà care le face sa cànte ìn sàli de concert si teatre prestigioase.

De peste cinspràzece ani, pe làngà activitatea concertisticà, efectueaza si o importantà activitate didacticà, folosind si promovànd noi si revolutionare metode de ìnvàtàmànt, devenite puncte de riferintà pentru primii ani de studiu si insusirea eficienta a pianului de catre elevi.

Promoveazà, realizeazà si organizeazà numeroase si importante activitàti didactice, artistice si culturale ca festivaluri, spectacole, concerte, intàlniri de studiu, cursuri de aprofundare si de formare etc., in scopul promovàrii culturii clasice pe teritoriul Comunei Verona.

In anul 2008 infiinteaza Asociatia Culturalà Internationalà de Muzicà si Artà “SferMusic“, asociatie non profit, care ìsi propune sà ràspàndeascà, sa dezvolte, si sà implementeze cunoasterea muzicii clasice si a culturii ìn general, cu modalitàti inovatoare si experimentale. Asociatia “SferMusic”, ìn colaborare cu artisti din diverse sectoare, e preocupatà sà dea o orientare inedità vietii artistic si culturale existente, adresàndu-se ìn mod special copiilor și tinerilor.

Repertoriul lor cuprinde lucràri incepànd de la Bach si extinzandu-se la autorii de avangardà si programele concertistice, care sunt de fiecare datà captivante si fascinante, distingandu-se prin talent, expresivitate si energie.

Laura si Beatrice sànt preocupate atat ìn càutarea, extinderea, promovarea si difuzarea repertoriului pentru duo pianistic, càt si in promovarea propriilor adaptàri pentru 4 màini si 2 piane, colaborànd ìn mod stabil si fructuos cu artisti de famà internationalà.

In 2008 inregistreazà CD-ul “Laura & Beatrice Plying” care primeste o entuziasta si plina de laude criticà nationalà si internationalà. In premiera mondialà, pe làngà piese de Sergio Calligaris si George Gershwin, sunt inregistrate legendarele “Paganini jazz” si “Black Earth” ale marelui pianist si compozitor Fazil Say, adaptate pentru pian la 4 màini de cele douà pianiste.

In 2009 sunt primele pianiste italiane a primii importantul titlu de “Young Steinway’ Artists”. În anul 2013 primesc cetățenia onorară a Municipiului Sestino (Arezzo – Italia). Din septembrie 2016 sunt asistente și cercetătoare la Universitatea Națională de Muzică din București – Doctorat, Facultatea de Muzicologie și Interpretare.